Drift
Det var Toralf og Bjørg Aune som startet som henholdsvis bestyrer og frivillig arbeider.

Bjørg har fortalt at hun i starten ikke mottok lønn men jobbet frivillig sammen med sin mann. De hadde også en medarbeider, Margit Sandrød (Uv). Hun jobbet som kokke. Hun har fortalt at hun jobbet hele tiden i lange perioder, og at det tok lang tid før hun reiste hjem fordi hun ikke var bosatt i Oppdal.

Da Audny Mjøen tok over som bestyrer i ca 84 ble det mer skikk på drifta, lønna ble bedre og hun fikk mer orden i økonomien.

Olav Granheim startet som bestyrer i 96, og han var drivkraften bak samhandlingsløypa, og bygging av gamma i skogen.

I 2006 tok Jakob Nielsen over som bestyrer, og driver fortsatt idag.
IMI Stølen har mye av tida vært basert på frivillig og mye gratis arbeidskraft. Mange kretsmedarbeidere kom til IMI i rolige perioder og hjalp til, de pusset opp, slo gras, snekkerte osv. Mange skolelags-ungdommer og kredo-ungdommer har jobba på IMI, for 20 -30 kr timen.

Med årene har ting forandret seg, og lønnsvilkår kommet på plass. I dag er lønna etter tariff med kvelds- og helgetillegg.

Mye av IMI Stølens inntekt består av gaver. Det vi får inn går til diverse oppgraderinger av huset og andre nødvendige ting. Mange er glade i IMI og føler litt eierforhold til plassen, og vil gjerne støtte opp om driften.

Målet til IMI er å komme i null hvert år. Så eventuelle overskudd blir brukt til oppgradering av husene, enten utvendig eller innvendig.
IMI Stølen startet som et leirsted for ungdom. Indremisjonen startet med å arrangere ungdomsleirer.
Det var også leirskole her en liten periode. Det har også vært arrangert PSU- leir her mange ganger.

Idag består driften av:

  • Konfirmantleirer
  • Normisjonens egne arrangementer og leirer
  • Annen leirvirksomhet
  • Minnesamvær og selskap
  • Skoleklasser, både barne-ungdomsskole, videregående og folkehøgskole
  • Turister og pilgrimer
  • Campingplass
  • Kurs

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern