Målsetting - Leirskole
Det er mye læring i en annerledes uke! Både faglig og sosialt håper vi elevene får vist nye sider av seg selv.
Et av hovedmålene med leirskolen er å lære elevene å sette pris på naturen, utnytte naturen og å ta vare på naturen.
Dette gjør vi gjennom rekreasjon og spennende aktiviteter.

Det andre hovedmålet er det sosiale. Her lever elevene tett på hverandre og tilbringer dagene og nettene sammen. Da får de også muligheten til å bygge nye relasjoner. Målet er å få frem det beste i hver enkelt i gruppa, og gi elevene mestringsfølelse gjennom samarbeid.
 
Sosiale mål:
  • Elever og lærere får nye positive relasjoner
  • Elevene lærer å gjøre hverandre gode
  • Elevene lærer å leve tett på hverandre og å vise hensyn
  • Alle elevene skal få oppleve at de er en del av en gruppe

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern