Leirskole - Priser og bestilling for privat skole
Nedenfor finner du relevant informasjon angående priser, bestilling- og avbestillingsrutiner for leirskoleopphold ved IMI Stølen. Priser og bestillingsrutiner er forskjellig avhengig av om dere kommer fra en offentlig skole, eller fra private skoler og skoler drevet etter friskoleloven.
Pris
Et leirskoleopphold varer vanligvis fra mandag til fredag. Minste kravet er tre døgn, så vi tilbyr også mandag til torsdag.

Et opphold fra mandag-fredag koster frem til år 2020; kr 2.900,- per elev. 
Ønskes det kun et opphold på tre døgn: Mandag-torsdag: 2490,- per elev.

Prisen forutsetter et minsteantall på 18 elever.
Dersom dere er færre enn 18 elever bør dere likevel ta kontakt med oss, så skal vi se hvordan vi kan hjelpe dere.
Lærere som følger med elevene får sitt opphold til halv pris.

Ankomst- og avreisekostnader må skolen dekke utenom dette.
Vår transportforbindelse Trollheimen Turbuss kan gi tilbud på transport på tlf. 450 89 000


Private skoler har ikke rett på å få refundert undervisnings kostnader i forbindelse med leirskoleopphold da dette er utbetalt forskuddsvis i statstilskuddet til skolen. Private skoler kan således ikke få en refusjons-garanti og undervisnings kostnaden er derfor bakt inn i leirskoleprisen. Det kan være at flere skoler har mulighet til å arrangere et leirskoleopphold dersom prisen ikke er en altfor stor kamel å svelge. Vi leverer ikke leirskole på mindre enn tre døgn, da det kan tenkes at man mister noen av de sosiale fordelene et leirskoleopphold kan gi om oppholdet blir veldig kort.Bestilling
Første steg er å ta kontakt på mail til: aktivitetsleder@imi-stolen.no, eller ved å sende oss en forespørsel via nettsiden. Her gir dere oss kort og konsis informasjon om hvem og hvor mange dere er, hva dere ønsker, og når dere ønsker opphold hos oss. Dere må deretter bekrefte en eventuell bestilling skriftlig.
Ved å inngå en samarbeidsavtale om opphold for flere år frem i tid kan dere få opptil 5% rabatt. 

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern